27/2/10

PardalRebulen polas fendas da miña ollada dende sempre. 
¡Irmán pardal!

Rebullen por las grietas de mi mirada desde siempre
¡Hermano gorrión!

Alameda, Vigo

14/2/10

Gaivotas choronas (Larus ridibundus)

Andan estes días poboando de arrechouchíos as dársenas. Fóra de Galicia chámanas gaivotas reidoras. Para nós, choran. Seráche por algo.

Andan estos días poblando de chirríos las dársenas. Fuera de Galicia las llaman gaviotas reidoras. Para nosotros, lloran. Por algo será.

Bueu

5/2/10

Nó-las dúas

Cando chegamos ao Museo do Mar de Galicia (é o contorno arquitectónico desta imaxe) facendo fotos das aves fuxidías das praias de Carril, Santa Baia e O Cocho, vímolas, ao lonxe, sentadas soas no espigón. Falaban coa cabeza gacha e con certo langor. Non sei por que sentín que había moita complicidade e unha fonda amizade entre elas dúas. Pasamos por diante para dirixírmonos ao fondo do dique. Non existiamos: nin miraron para nós nin se interesaron pola obviedade da cámara cargada con un teleobxectivo tan aparente. Cando as vin erguerse e camiñar a modiño  por ese meiodía invernal, supoño que de volta a algures, esperei a que chegasen a ese lugar onda agora as vedes, a que se bañasen do sol salgado de Alcabre colándose entre os muros, e disparar. A pesares da pequeneza das súas figuras no encadre, pareceume que ocupaban todo ese espazo coa súa presencia. Encuadreinas canónico, coas súas sombras, axudado polo efecto de acumulación de planos que dá o 300. Había un secreto que o enchía todo, no andar, nas mochilas, nas solas dos zapatos, nos lastros que tracexaban cos seus pés. Posiblemente, non había saída.
Si, creo que hai palabras ocupando todo o encadre. Palabras que entran e saen polo camiño que marca o sol, lixeiramente escorado, dun meiodía de confidencias; palabras no colo estrelado das leves ondas do Cocho. Toca a cada ún poñer as súas.

P.S. Probei o virado a B/N. Pero a práctica bitonalidade da foto fíxoo innecesario.


Nosotras dos
Cuando llegamos al Museo del Mar de Vigo (es el entorno arquitectónico de esta imagen) haciendo fotos de las  aves huidizas de las playas de Carril, Santa Baia y O Cocho, las vimos, a lo lejos, sentadas solas en el espigón. Hablaban con la cabeza gacha y con cierta languidez. No sé por qué me parecía que había mucha complicidad y una profunda amistad entre ellas dos. Pasamos por delante para dirigirnos al fondo del dique. No existíamos. Ni miraron para nosotros ni se interesaron por la obviedad de la cámara cargada con un teleobjetivo tan aparente. Cuando las vi levantarse y caminar lentamente por ese mediodía invernal, supongo que de vuelta a alguna parte, esperé  a que llegasen a ese lugar en el que ahora las veis, a que se bañasen del sol salado de Alcabre colándose entre los muros, y disparar. A pesar de la pequeñez de sus figuras en el encuadre, me pareció que ocupaban todo ese espacio con su presencia. Las encuadré canónico con sus sombras, ayudado por el efecto de acumulación de planos que da el 300. Había un secreto que lo llenaba todo, en el andar, en las mochilas, en las suelas de los zapatos, en los adoquines que trazaban con sus pies. Posiblemente, no había salida.
Si, creo que hay palabras ocupando todo el encuadre. Palabras que entran y salen por el camino que marca el sol, ligeramente escorado, de un mediodía de confidencias; palabras en el regazo estrellado de las leves olas de O Cocho. Toca a cada uno poner las suyas.


P.S. Probé el virado a B/N. Pero la práctica bitonalidad de la foto lo hizo innecesario.

Museo do Mar de Galicia, Alcabre, Vigo