16/2/13

Chegará a primavera


Abarca o vello xardín da Alameda viguesa, axitando a memoria dos paseantes coas súas vafaradas de arrecendo fondo e agridoce.
Cada unha das milleiras flores albas do loureiro real exclama: vén outro ano, vén a primavera: axiña pasarán os malos e fríos tempos do noso longo e duro inverno.
E murmurian: voltarán as esperanzas e os desexos.

Abraza el viejo jardín de la Alameda viguesa, agitando la memoria de los paseante scon sus vaharadas de olor hondo y agridulce.
Cada una de las miles de flores albas del laurel real exclama: viene otro año, viene la primavera: pronto pasarán los malos y fríos tiempos de nuesto largo y duro invierno.
Y susurran: volverán las esperanzas y los deseos.

Alameda, Vigo 16.02.2013