21/7/10

Pensamentos

Axítanse no meu cerebro bolboretas e logo palabras para que ti as escoites como xorden nas bocas admiradas: da cór intensa da vida.

Se agitan en mi cerebro mariposas y luego palabras para que tú las escuches como surgen de las bocas admiradas: del color intenso de la vida.

Saint-Remy-de-Provence
[Foto seleccionada na Pentax Photo Gallery]