26/10/13

FugasMirada, fuxida, perda.
Un punto, un intre de ancoraxe: pararse, permanecer na delgada liña que sustenta os nosos soños. 
Abrir o diafragma, respirar, asegurarse de construir un lugar nítido para contemplar tranquilamente o camiño desenfocado que falta, para rexistrar o tempo fuxido esvarado entre as mans enlazadas cando  pensabamos que aínda non era demasiado tarde.
Abrir o diafragma para amortecer o golpe do sólido: abrir de par en par a porta a esa luz branca.
Fotografar a nada que habita os intersicios das cousas: fuxir, fluir. Vivir.


Mirada, huída, pérdida.
Un punto, un momento de anclaje: pararse, permanecer en la delgada línea que sustenta nuestros sueños. 
Abrir el diafragma, respirar, asegurarse de construir un lugar nítido para contemplar tranquilamente el camino desenfocado que falta, para registrar el tiempo huído que resbaló entre las manos enlazadas cuando pensábamos que aún no era demasiado tarde.
Abrir el diafragma para amortiguar el golpe de lo sólido: abrir de par en par la puerta a esa luz blanca.
Fotografiar la nada que habita los intersicios de las cosas: huir, fluir. Vivir.

13/9/13

46

Esa minúscula parte do cosmos na que nos debuxamos, luz vermella que inscribe os corpos na liña do tempo aos nosos pés; só un trazo, unha caligrafía oriental que nos cita nos outeiros deambulados: sen máis metrónomo có latexo dos pasos: tozudamente un cara ao outro.
Aí, cando xa non medimos o tempo en meses ou anos, senon no rexistro íntimo das paisaxes construídas, nas imaxes formadas no interior dos espazos vívidos --vividos--, nos significantes cifrados, a penas pronunciados, que compoñen o alfabeto dos nosos días percorridos, nas distancias escamoteadas, nos minutos apretados entre os puños para que non foxan sen antes dialogarnos.
Aí, onde só o horizonte limpo é o sentido, sen máis cargas que sabernos, sen máis testemuñas que un sol silandeiro transcribindo, ao agocharse, as nosas sombras.
Hoxe mesmo, no ritual de escribirte.
Esa minúscula parte del cosmos en la que nos dibujamos, luz roja que inscribe los cuerpos en la línea del tiempo a nuestros pies; sólo un trazo, una caligrafía oriental que nos cita en los oteros deambulados: sin más metrónomo que el latido de los pasos: tercamente uno hacia el otro. 
Ahí, cuando ya no medimos el tiempo en meses o años, sino en el registro íntimo de los paisajes construidos, en las imágenes formadas en el interior de los espacios vívidos –vividos--, en los significantes cifrados, apenas pronunciados, que componen el alfabeto de nuestros día recorridos, en las distancias escamoteadas, en los minutos apretados entre los puños para que no huyan sin antes dialogranos. 
Ahí, donde sólo el horizonte limpio es el sentido, sin más cargas que sabernos, sin más testigos que un sol silencioso transcribiendo, al esconderse, nuestras sombras. 
Hoy mismo, en el ritual de escribirte.

10/7/13

Daniel


Daniel dobrou mil veces o cabo de Fornos entre cons e areas resumidas. Singladuras incógnitas. Tamén a desta bitácora na que se embarcou sen preguntas. Leva o nordés nas costas salpicadas da salitre que (o) persigue.
Se miro ao horizonte cotián, el sempre está entre as néboas, coa ollada posta onde só el saberá. A cámara (des) enfocándoo é só unha testemuña cómplice do seu estar no mundo.

8/7/13

Nesta calor abafanteO sol e as Cíes pintan de cór e lume esta noite de insomne calor

Ría de Vigo, antonte

9/6/13

Il est trop tard

2013

Pendant que je dormais, pendant que je rêvais 
Les aiguilles ont tourné, il est trop tard 
Mon enfance est si loin, il est déjà demain 
Passe passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps 
Pendant que je t'aimais, pendant que je t'avais 
L'amour s'en est allé, il est trop tard 
Tu étais si jolie, je suis seul dans mon lit 
Passe passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps 
Pendant que je chantais ma chère liberté 
D'autres l'ont enchaînée, il est trop tard 
Certains se sont battus, moi je n'ai jamais su 
Passe passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps 
 Pourtant je vis toujours, pourtant je fais l'amour 
M'arrive même de chanter sur ma guitare 
Pour l'enfant que j'étais, pour l'enfant que j'ai fait 
Passe passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps 
 Pendant que je chantais, pendais que je t'aimais 
Pendant que je rêvais il était encore temps

Geroges Moustaki

23/5/13

Moustaki no corazón


Dir' qu'il faudra mourir encore,
Moi qui suis souvent déjà mort,
Oui mort d'amour et de plaisir.
De quoi pourrais-je mieux mourir?

28/3/13

Soños rotosA penas asomaron a súa alma de papel ás beirarrúas, o seu tempo estaba contado. 
Esta cidade non perdoa a ousadía da beleza anónima sobre os seus muros derrotados.

Apenas asomaron su alma de papel a las aceras, su tiempo estaba contado.
Esta ciudad no perdona la osadía anónima sobre sus muros derrotados.

Vigo centro

16/2/13

Chegará a primavera


Abarca o vello xardín da Alameda viguesa, axitando a memoria dos paseantes coas súas vafaradas de arrecendo fondo e agridoce.
Cada unha das milleiras flores albas do loureiro real exclama: vén outro ano, vén a primavera: axiña pasarán os malos e fríos tempos do noso longo e duro inverno.
E murmurian: voltarán as esperanzas e os desexos.

Abraza el viejo jardín de la Alameda viguesa, agitando la memoria de los paseante scon sus vaharadas de olor hondo y agridulce.
Cada una de las miles de flores albas del laurel real exclama: viene otro año, viene la primavera: pronto pasarán los malos y fríos tiempos de nuesto largo y duro invierno.
Y susurran: volverán las esperanzas y los deseos.

Alameda, Vigo 16.02.2013

2/1/13

Soño dunha tarde de inverno


Acadar Punta Cabalo a lombos do arco da vella, baixo a galerna
Alcanzar Punta Cabalo a lomos del arco iris, bajo la galerna

Peirao de pasaxeiros, Vigo

1/1/13

2013


Para hacer esta muralla,
tráiganme todas las manos
los negros, sus manos negras
los blancos, sus blancas manos.

Una muralla que vaya
desde la playa hasta el monte
desde el monte hasta la playa,
allá sobre el horizonte.

—¡Tun, tun!
—¿Quién es?
—Una rosa y un clavel...
—¡Abre la muralla!
—¡Tun, tun!
—¿Quién es?
—El sable del coronel...
—¡Cierra la muralla!
—¡Tun, tun!
—¿Quién es?
—La paloma y el laurel...
—¡Abre la muralla!
—¡Tun, tun!
—¿Quién es?
—El gusano y el ciempiés...
—¡Cierra la muralla!

Al corazón del amigo:
abre la muralla;
al veneno y al puñal:
cierra la muralla;
al mirto y la yerbabuena:
abre la muralla;
al diente de la serpiente:
cierra la muralla;
al corazón del amigo:
abre la muralla;
al ruiseñor en la flor…

Alcemos esta muralla
juntando todas las manos;
los negros, sus manos negras
los blancos, sus blancas manos.

Una muralla que vaya
desde la playa hasta el monte
desde el monte hasta la playa,
allá sobre el horizonte.

Al corazón del amigo:
abre la muralla;
al veneno y al puñal:
cierra la muralla;
al mirto y la yerbabuena:
abre la muralla;
al diente de la serpiente:
cierra la muralla;
al corazón del amigo:
abre la muralla;
al ruiseñor en la flor…ABRE LA MURALLA!


Nicolás Guillén

Francón, Cangas