28/3/13

Soños rotosA penas asomaron a súa alma de papel ás beirarrúas, o seu tempo estaba contado. 
Esta cidade non perdoa a ousadía da beleza anónima sobre os seus muros derrotados.

Apenas asomaron su alma de papel a las aceras, su tiempo estaba contado.
Esta ciudad no perdona la osadía anónima sobre sus muros derrotados.

Vigo centro