12/9/09

Susi, Iván, Óscar e Brais, ollando ao marSe cadra mañán, de continuaren enchendo o mar de diques, especulación e recheos para urbanizacións e  portos de deportivos, Susi, Iván, Óscar, Brais, Nuri, Anu, Vitu. Lu, Mery, Oskr, teredes que gravar os vosos nomes xa non nun faro agochado ao final do voso mundo, senon facelo con xenreira contida nas paredes da vergonza.

Tal vez mañana, si continúan llenando el mar de diques, especulación y rellenos para urbanizaciones y  puertos deportivos, Susi, Iván, Óscar e Brais, Nuri, Anu, Vitu. Lu, Mery, Oskr, tendréis que grabar vuestros nombres ya no en un faro escondido al final de vuestro mundo, sino hacerlo con rabia contenida en las paredes de la verguenza.

Vigo

8/9/09

Pepito grillo

Cando se me cansa o ánimo no mundo grande, dirixo a ollada cara o perfecto, silandeiro e transcendente mundo pequeno que nos rodea. E sobre unha flor que derrama as súas córes, pode estar esperando a que te achegues co teu ollo de vidro, un pequeno grilo do mato para que o escoites expresar a conciencia do minúsculo.

Cuando se me cansa el ánimo no mundo grande, dirijo la mirada hacia el perfecto, silencioso y transcendente mundo pequeño que nos rodea. Y sobre una flor que derrama sus colores, puede estar esperando a que te acerques con tu ojo de vidrio, un pequeño grillo del matorral para que lo escuches expresar la conciencia de lo minúsculo.

infa de Grilo do mato -saltón longicornio- (Tettigoniidae, sp) ?

Vincios, Gondomar, Pontevedra

2/9/09