21/10/11

Noa e Lola


A asociación nenos e cans remite aos primeiros tempos nos que o Canis lupus e o Homo sapiens se atoparon para facérense compañeiros e amores eternos.

La asociación niños y perros remite a los primeros tiempos en los que el Canis lupus y el Homo sapiens se encontraron para hacerse compañeros y amores eternos.

Vigo