26/6/11

Pescadores de almas (de prata)

Da humilde igrexa de Pedro pescador, a esta igrexa que gasta 150.000 euros nunha custodia de prata, paseada hoxe  por esta cidade en crise: todo tan antigo e reseso!.

De la humilde iglesia de Pedro pescador, a esta iglesia que gasta 150.000 euros en una custodia de plata, paseada hoy por esta ciudad en crisis: todo tan antiguo y caduco!.

Vigo, Alameda