23/7/09

Hora azul

Cando a hora azul no Berbés esperta, saen á caza das luces fuxidías das Cíes os derradeiros barcos da baixura viguesa, coas súas proas construidas co aloumiño dos lombos de arroaces rachando o mar.
Nesa hora azul na que as cámaras descobren a extrema beleza do día deitándose alá no océano, coa testa apoiada nas illas de occidente.

Cuando la hora azul en el Berbés despierta, salen a la caza de las luces huidizas de las Cíes los últimos barcos de la bajura viguesa, con sus proas construidas con la caricia de los lomos de delfines rompiendo el mar.
En esa hora azul en la que las cámaras descubren la extrema belleza del día acostándose allá en el océano, con la cabeza apoyada en las islas de occidente.

Dársena de O Berbés, Vigo

20/7/09

Non á guerra

A ironía máis antiga segue a ser a máis satisfactoria: cando se prepara para a guerra, o home sempre afirma actuar en nome da paz. Watchmen (do cartel da imaxe, de protesta contra o Festival aéreo, pegado nun mupi na dársena da Laxe, en Vigo)

La ironía más antigua sigue siendo la más satisfactoria: cuando se prepara para la guerra, el hombre siempre afirma actuar en nombre de la paz. Watchmen (del cartel de la imagen, de protesta contra el Festival aéreo, pegado en un mupi en la dársena de A Laxe, en Vigo)


Dársena da Laxe, Vigo

17/7/09

Nós


Na tarde, cando acaba o día e a tranquilidade exprésase inquietante e doce. 
Entre a firmeza das torres e o bulir das gaivotas, 
nós.

En la tarde, cuando acaba el día y la tranquilidad se expresa inquietante y dulce. 
Entre la firmeza de las torres y el bullir de las gaviotas, 
nosotros.

Casco Vello, Vigo

11/7/09

De color

O paseo das Avenidas, un domingo coma outro calquera.

El paseo de As Avenidas, un domingo como otro cualquiera.

As Avenidas, Vigo

6/7/09

Nada é o que parece

A barra da cuberta principal dun cruceiro do Nilo: a xenebra é auga; os zumes, colorante. Levan aí incontables singladuras asociados á única sombra do barco. Só a luz da tarde do gran río é a verdade dende o inicio da Historia.
Aquel día navegabamos cara ao sur, á terra azul de Nubia.

La barra de la cubierta principal de un crucero del Nilo: la ginebra es agua; los zumos, colorante. Llevan ahí incontables singladuras asociados a la única sombra del barco. Sólo la luz de la tarde del gran río es la verdad desde el inicio de la Historia.
Aquel día navegábamos hacia el sur, a la tierra azul de Nubia.

Río Nilo, Assuan, Exipto.