21/3/09

A onda

Ás veces esperto erguido sobre a gran onda rozada coas xemas dos dedos para non cair. Ás veces retorno ao mar cabalgando sobre lembranzas de salitre e vento fresco na cara.
Cada instante da vida resúmese na primeira vez que surdín no mar e asomei a cabeza xa sen folgos na supeficie: fondamente fresco e admirado. Posiblemente.

A veces despierto sobre la gran ola rozada con las yemas de los dedos para no caer. A veces retorno al mar cabalgando sobre recuerdos de salitre y viento fresco en la cara.
Cada instante de la vida se resume en la primera vez que me sumergí en el mar y asomé la cabeza ya sin respiración en la superficie: profundamente fresco y admirado. Posiblemente.

Xixón, Asturias

No hay comentarios.: