27/5/09

Lume

Se non fora por esa man que chanta ás veces o lume último tra-las illas, se non fora polo mar amniótico que azulea en metal as miñas lembranzas primeiras, sería imposible estar en paz con esta dura cidade que quedaba ás miñas costas ese día.

Si no fuese por esa mano que planta a veces el fuego último tras las islas, si no fuese por el mar amniótico que azulea en metal mis recuerdos primeros, sería imposible estar en paz con esta dura ciudad que quedaba a mis espaldas ese día.

A ría dende o peirao de trasatlánticos, Vigo

No hay comentarios.: