12/9/09

Susi, Iván, Óscar e Brais, ollando ao marSe cadra mañán, de continuaren enchendo o mar de diques, especulación e recheos para urbanizacións e  portos de deportivos, Susi, Iván, Óscar, Brais, Nuri, Anu, Vitu. Lu, Mery, Oskr, teredes que gravar os vosos nomes xa non nun faro agochado ao final do voso mundo, senon facelo con xenreira contida nas paredes da vergonza.

Tal vez mañana, si continúan llenando el mar de diques, especulación y rellenos para urbanizaciones y  puertos deportivos, Susi, Iván, Óscar e Brais, Nuri, Anu, Vitu. Lu, Mery, Oskr, tendréis que grabar vuestros nombres ya no en un faro escondido al final de vuestro mundo, sino hacerlo con rabia contenida en las paredes de la verguenza.

Vigo

No hay comentarios.: