9/10/12

Axexando as luces da noite

Esa luz impostora reconstrúenos, cando as sombras da noite e a nosa propia sombra, fuxida ao solpor,  ameazan con deixarnos xa para sempre perdidos e sós.

Esa luz impostora nos reconstruye, cuando las sombras de la noche y nuestra propia sombra, huída al atardecer, amenazan con dejarnos ya para siempre perdidos y solos.

Bilbao

No hay comentarios.: