17/4/09

Ventureiras

Sei que as fouces negras seiturarán toda beleza nos prados de primavera: xusto despois de que collas entre os dedos os pétalos da dúbida.

Sé que las hoces negras segarán toda belleza en los prados de primavera:
justo después de que cojas entre los dedos los pétalos de la duda.


Xardíns de Montero Ríos, Vigo

No hay comentarios.: