23/7/09

Hora azul

Cando a hora azul no Berbés esperta, saen á caza das luces fuxidías das Cíes os derradeiros barcos da baixura viguesa, coas súas proas construidas co aloumiño dos lombos de arroaces rachando o mar.
Nesa hora azul na que as cámaras descobren a extrema beleza do día deitándose alá no océano, coa testa apoiada nas illas de occidente.

Cuando la hora azul en el Berbés despierta, salen a la caza de las luces huidizas de las Cíes los últimos barcos de la bajura viguesa, con sus proas construidas con la caricia de los lomos de delfines rompiendo el mar.
En esa hora azul en la que las cámaras descubren la extrema belleza del día acostándose allá en el océano, con la cabeza apoyada en las islas de occidente.

Dársena de O Berbés, Vigo

No hay comentarios.: