20/7/09

Non á guerra

A ironía máis antiga segue a ser a máis satisfactoria: cando se prepara para a guerra, o home sempre afirma actuar en nome da paz. Watchmen (do cartel da imaxe, de protesta contra o Festival aéreo, pegado nun mupi na dársena da Laxe, en Vigo)

La ironía más antigua sigue siendo la más satisfactoria: cuando se prepara para la guerra, el hombre siempre afirma actuar en nombre de la paz. Watchmen (del cartel de la imagen, de protesta contra el Festival aéreo, pegado en un mupi en la dársena de A Laxe, en Vigo)


Dársena da Laxe, Vigo

No hay comentarios.: