22/8/09

Campos de millo


É só un anaco da miña infancia, pero permanece vívido na memoria. Campos de millo en Coia, aos que nos achegabamos os nenos subidos a un carro tirado por bois e asubíos, príncipes dos carreiros, reis das corredoiras. As extensións plantadas en Bretaña, limitadas por vellos e coidados sebes de grandes freixos e carballos, activáronme a señardade e a conciencia de que aqueles tempos nunca voltarán, nin para min, nin para Galicia.
Altiva, a torre de alta tensión semella recoller a enerxía das mazarocas abroiando.

Es sólo un pedazo de mi infancia, pero permanece vívido en la memoria. Campos de maíz en Coia, a los que nos acercábamos los niños subidos a un carro tirado por bueyes y chirríos, príncipes de los caminos, reyes de las sendas. Las extensiones plantadas en Bretaña, limitadas por viejos y cuidados setos de grandes fresnos y robles, me activaron la nostalgia y la conciencia de que aquellos tiempos nunca volverán, ni para mi, ni para Galicia.
Altiva, la torre de alta tensión parece recoger la energía de las mazorcas brotando.

Kerguan, Bretaña, Francia

No hay comentarios.: