15/10/09

La RiojaEnchimos os pés de terra entre as vides. Chovera moito neses días. Por un momento temín enraizar coa lama ata os nocelos. Se cadra non. Se cadra só desexei botar raiceiras e facerme estirpe, froito logo, habitar alí, tan preto do ceo e da terra primeira: auga, lama, acio, viño. Ocres, verdes, gris chuvia. E esperar pola man xenerosa que me apañe, me zugue e se emborrache tras esa solaina eterna peneirada na  tormenta.

[Cast] Llenamos los piés de tierra entre las vides. Había llovido mucho en esos días. Por un momento temí enraizar con el barro hasta los tobillos. Tal vez no. Tal vez solo deseé echar raíces y hacerme estirpe, fruto luego, habitar allí, tan cerca del cielo y de la tierra primera: agua, barro, uvas, vino- Ocres, verdes, gris lluvia. Y esperar por la mano generosa que me recolecte, me sorba y se emborrache tras esa solana eterna cribada en la tormenta.

Elciego, La Rioja, Álava

1 comentario:

Anónimo dijo...

hello... hapi blogging... have a nice day! just visiting here....