24/8/12

Metal de mar (∝)
Alfa
Soñan, varados, que todo volverá ao principio de ondas feridas e inormes cardumes atrapados, bodegas cheas, Namibia, Gran Sol, Terranova, Mar do Norte.
No sol primeiro da tarde do Berbés, a queixa do aceiro é ferruxe esbarando polos cascos, bágoas vermellas por un tempo que xa ninguén reiniciará.

Sueñan, varados, que todo volverá al principio de olas heridas y enormes cardúmenes atrapados, bodegas llenas, Namibia, Gran Sol, Terranova, Mar del Norte.
En el sol primero de la tarde de O Berbés, la queja del acero es óxido resbalando por los cascos, lágrimas rojas por un tiempo que ya nadie reiniciará.

Dársena do Berbés, Vigo

No hay comentarios.: