24/1/09

Franxa de Gaza

Gaza, silenzo dun valado interminable onde pousamos a mala conciencia de Occidente, inxenuos, sen rumo posible. Vencidos.

Gaza, silencio de una valla interminable en la que posamos la mala conciencia de Occidente, ingénuos, sin rumbo posible. Vencidos.

Espigón do Náutico, Vigo

No hay comentarios.: