30/1/09

Máscara

Detrais da máscara, detrais do visor, detrais do espello, reflexado neses ollos de madeira que gardan un dos miles de secretos de Sakkara. Por que nos interroga dende sempre? Cantas vidas fitaría con saudade dende o seu desterro eterno de cristal! Que rostro suplantou para pasar a lagoa definitiva?
É como se tivese a misión de transmitir serenidade (acouga, óllame...) aos visitantes do Museo, aqueixados do síndrome do turista..

Detrás de la máscara, detrás del visor, detrás del espejo, reflejado en esos ojos de madera que guardan uno de los miles de secretos de Sakkara. Por qué nos interroga desde siempre? Cuántas vidas observaría con nostalgia desde su destierro eterno de cristal! Qué rostro suplantó para pasar la laguna definitiva?
Es como si tuviese la misión de transmitir serenidad (sosíegate, mírame...) a los visitantes del Museo, aqueijados del síndrome del turista.

Museo de Sakkara, Exipto

No hay comentarios.: