7/2/09

Campá

Non é a campá deste barco. Pero tanto ten. Tampouco Anthony Queen é o autor deste blog.

No es la campana de este barco. Pero qué más da. Tampoco Anthony Queen es el autor de este blog.

Dársena do Berbés, Vigo

No hay comentarios.: