4/2/09

Inmobiliarias

Tiveron o seu tempo de especulación e pelotazo. Agora seica andan polo chan. A foto está tirada na rúa Rosalía de Castro, esa urbanización do centro de Vigo que se iniciou nos tribunais e aínda segue neles.

Tuvieron su tiempo de especulación y pelotazo. Ahora, al parecer, andan por los suelos. La foto está sacada en la calle Rosalía de Castro, esa urbanización del centro de Vigo que se inició en los tribunales y aún sigue en ellos.

Rúa Rosalía de Castro, Vigo

No hay comentarios.: